BioTec-C

BioTec-C  je ocelový teplovodní kotel na dřevo (s nominálnlm tepelným výkonem 25-45 kW) určený pro spalování dřevěných polen a vytápěni malých a středně velkých prostor. Princip zplyňováni dřeva umožňuje absolutní spálení veškerého paliva. Až 550 mm dlouhé kusy dřeva mohou být dodávány do velké spalovací komory. Doba hoření jedné dávky paliva je nejméně 4 hodiny při nominálním výkonu a může být rozložena do celého dne v případě menší potřeby vytápění.

Kotel vzdrží nažhaven až 8 hodin, přičemž v této době není nutné dodávat další palivo pro udržení spalovacího procesu. Provoz kotle je řízen pomocí vestavěné řídící jednotky kotle obsahující snímače teploty, pohony pro řízení primárního a sekundárního přívodu vzduchu a regulátor otáček ventilátoru tvořícího podtlak na výstupu kouřovodu z kotle. Kotel lze připojit k ústřednímu systému vytápěni pomoci trojcestného termostatického ventilu (např. ESBE LTC) a CAS akumulační nádrže (např. CAS, CAS B, CAS S, CAS BS).
Kotel je testován a certifikován dle evropské normy EN 303-5:2012 a splňuje třídu 5. Je vyroben v souladu s normou ISO 9001/2008 a ISO 14001/2004 a splňuje požadavky na ECO design (komise (EU) 2015/1189). 
SPLŇUJE 5. EMISNÍ TŘÍDU A KOTLÍKOVÉ DOTACE
5-emisni-trida-1.jpgzelena-usporam-zakladni-varianta-lg.png
 

Vlastnosti

  • Teplovodní kotle pro ústřední topné systémy určené pro spalováni dřevěných polen (podíl vlhkosti nižši než 25% to odpovídá přibližně 1 rok vyschlému dřevu).
  • Princip zplynování dřeva umožňuje absolutní spálení veškerého paliva. Proto je nutná jen minimální frekvence čištění (v závislosti na kvalitě dřeva na plněni kotle).
  • Design a konstrukce, včetně principu absolutního spálení paliva zplyňováním dřeva, zajišťují vysokou účinnost a činí kotel mimořádně hospodárným.
  • Je šetrný k životnímu prostředí díky extrémně nízké koncentraci škodlivých látek ve spalinách.
  • Tři velká dvířka kotle umožňují snadné čištění, údržbu a plnění kotle velkými kusy dřeva.
  • Tyto kotle jsou  určeny pro připojení k otevřenému nebo uzavřenému ústřednímu topnému systému pouze prostřednictvím akumulační nádrže (CAS) o objemu min. 50l/kW a 3cestného termoventilu při 60°C.
  • Dodává se předem zapojený s vestavěnou řídicí jednotkou kotle pro ovládání kotle.
  • Vestavěné ovládání kotle (4 tlačítka) řídí provoz kotle pomocí čidla kotlové teploty a změnou otáček podtlakového ventilátoru na odvodu spalin z kotle.
  • Kromě chodu kotle, kotlového čerpadla a zpětného toku (přes 3-cestný směšovací ventil a čidlo zpátečky) může ovládací jednotka řídit plnění akumulační nádrže a ohřev zásobníku teplé užitkové vody ( čidlo TUV) (čidlo + čerpadlo).
  • Snadná přeprava a vyrovnání díky 4 nastavitelným nohám kotle.

Technické parametry

BioTec-L jednotka 25 34 45
Nominální tepelný výkon kW 25 34 45
Průměr kouřovodu (mm) 150 160 180
Vstup do kotle (R) 6/4 6/4 6/4
Výstup z kotle (R) 6/4 6/4 6/4
Plnění/Odpad (R) 3/4 3/4 3/4
Teplota spalin (C) 130 130 130
Max. provozní teplota vody (C) 90 90 90
Max. provozní tlak vody (bar) 2,5 2,5 2,5
Délka kotle (A) (mm) 1400 1370 1385
Šířka kotle (B) (mm) 585 700 700
Výška kotle (C) (mm) 1330 1370 1565
Max. délka kusů dřeva (mm) 550 550 550
Kapacita zásobníku na dřevo (lit) 90 144 176
Objem vody v kotli (lit) 115 130 150
Celková hmotnost (kg) 517 604 675

Montáž a příslušenství

Akumulační nádrž CAS (minimálně 50 l / kW kotel výkon)
3-cestný termostatický ventil; (uzavřený topný systém) - bezpečnostní tepelný ventil,
systém bezpečnostních odvzdušňovacích ventilů (2,5 baru) a expanzní nádoba (1 kus);
(otevřený topný systém) - otevřená expanzní nádoba.
 

Dokumentace