Kontejnerové kotelny CKK

Kontejnerové kotelny CKK jsou určeny pro instalaci teplovodního ústředního topení a ohřev teplé užitkové vody, jako dočasné nebo trvalé řešení. Do kontejnerových kotelen se mohou instalovat kotle na biomasu o výkonu 12 až 580 kW. Kotelny jsou vybaveny veškerým potřebným vybavením, takže kromě připojení k systému ústředního topení je nutné zajistit odpovídající komín, elektrickou a vodovodní přípojku a palivo. Kompaktní design zaručuje snadné ovládání, údržbu a přenositelnost kotle z jednoho místa na druhé. Kotelna je tepelně izolovaná a vyrobená v souladu s normou ISO 9001:2008.
 

Vlastnosti

Kotelny jsou určeny pro připojení na systémy teplovodního ústředního topení o provozní teplotě 110/70°C a 90/70°C a provozním tlaku 2,5, 3, 4 nebo 6 bar. Do kotelny mohou být instalovány kotle na biomasu o výkonu 12 až 580 kW. Stupeň automatizace řízení procesu topení závisí na požadavku a jeho řešení, které splňuje všechny požadavky v oblasti vytápění. Kotelna může být dodána na místo určení standardními prostředky silniční, železniční a vodní dopravy. Kotelna je tepelně izolovaná a potrubí i zařízení jsou ošetřeny technickou barvou a jsou tepelně izolovány. Je zajištěna možnost připojení více kontejnerových kotelen do jednoho topného systému.