Zásobník na dřevní štěpku

Tyto systémy jsou určeny pro skladování a dávkování dřevní štěpky do spalovacích  zařízení BIO-CK P Unit. Jsou konstruovány pro umístění do krytého prostoru budovy i mimo něj. Obvykle jsou dodávány pro umístění vedle zařízení BIO-CK-P Unit. Podíl vlhkosti obsažené v palivu (dřevní štěpce)) může být až 35%. Provoz těchto zařízení je řízen digitálním ovládáním kotle BIO-CK P Unit v jeho základním nastavení.
 

Technické parametry