Flexibilní potrubí, šnekový dopravník

Pneumatický dopravník na dřevěné pelety je určen pro topné systémy spalující dřevěné pelety s maximálním tepelným výkonem do 90 kW. Využívá se, pokud není možno skladovat pelety v blízkosti kotle a je tak potřeba zajistit automatické dodávání pelet.

Systém byl testován pro dodávání dřevěných pelet o průměru 6 mm vyrobených v souladu s DINplus nebo ENplus, s maximálním podílem prachu <0,7%.

 

Zásobování flexibilním potrubím

Za pomoci flexibilních trubek s délkou až 10 metrů v jednom směru jsou dřevěné pelety dopraveny z velkého zásobníku do zásobníku vedle kotle, aby bylo zajištěno nepřetržité plnění kotle peletami. Pneumatický dopravník na dřevěné pelety tvoří turbína, která je namontována na zásobník na pelety umístěný vedle kotle, snímač množství paliva v zásobníku na pelety, jenž je umístěný vedle kotle (PelTec), flexibilní zásobovací trubka s uzemňovacím drátem s maximální délkou 10 metrů a s maximálním výškovým rozdílem od 2,5 do 5 metrů v závislosti na celkové délce trubky a velikosti zásobníku na pelety. Řídicí jednotka ovládá dávkování pelet pneumatickým dopravníkem, a to na základě informací čidla o množství pelet v zásobníku, informací z turbíny a nastavuje na základě těchto informací provozní časy pneumatického dopravníku.

Systém na dávkování pelet může být připojen na tři různé typy nádrží na pelety: nádrž s krtkem, velká nádrž CentroPellet box a nádrž se šnekovým dopravníkem.
 

Zásobování šnekovým dopravníkem

Doplňování pelet do malého zásobníku z velkého zásobníku se šikmými stěnami lze provádět pomocí šnekových dopravníků. Šikmé stěny velkého zásobníku by měly být vůči šnekovému dopravníku pod úhlem 40° až 45°. Doporučené rozměry stěn jsou 1,5 x 2,5 metrů až 4 x 8 metrů, větší místnosti musí být těmto rozměrům přizpůsobeny. Takovýto způsob dopravy pelet je určen pro vysoce výkonná zařízení z důvodu jejich velikosti a spolehlivosti.