Eko P

Ocelový teplovodní kotel na pelety EKO P je konstruován pro spalování dřevěných pelet. Automatický provoz takového peletového kotle nabízí vysokou úroveň pohodlí a činí jej vhodným pro široké spektrum uživatelů. Navíc patří pelety mezi obnovitelné zdroje energie a jsou tak ekologicky velmi šetrné.

Schopnost automatického čištění kouřovodů umožňuje účinnější výměnu tepla a tím vysokou úroveň účinnosti kotle. Multifunkční digitální dotykový displej kotle v základním provedení nabízí možnost řízení provozu kotle a kontroly množství pelet v zásobníku. Vestavěná ochrana zpětného toku zajišťuje správnou funkci kotle i při nižších teplotách. Zásobník na pelety je součástí kotle. Peletový kotel je dodáván v několika dílech z důvodu snadnějšího transportu do kotelny.
SPLŇUJE EKODESIGN

5-emisni-trida-1-(2).jpgzelena-usporam-zakladni-varianta-lg-(4).png  EKO P 14: SVT6177
  EKO P 20: SVT6223
  EKO P 25: SVT6180
  EKO P 30: SVT6224
  EKO P 35: SVT6225
  EKO P 40: SVT6226
  EKO P 50: SVT6182

Vlastnosti

 • Multifunkční dotykový displej nahrazující centrální řídící jednotku -  komunikace s kotlem, zpětná vazba o teplotách a funkčnosti elektrických prvků, historie upozornění a chyb, nastavení optimálního hoření pro různé kvality pelet
 • 5 čerpadel možno až zapojit a řídit
 • 2 samostatné okruhy topení řízené podle venkovní nebo vnitřní teploty
 • Automatické připojení na AKU zásobník nebo anuloid přes 4-cestný ventil (nebo ručně)
 • nevyužité výstupy pro čerpadla možno použít pro jiná zařízení (vzduchové čištění hořáku, klapka hořáku ap.)
 • Systém vytápění lze připojit na topný okruh ústředního topení přímo nebo pomocí akumulační nádrže CAS .
 • Ventilátor a elektrický ohřívač jsou instalovány uvnitř hořáku, jsou digitálně regulované, díky čemuž jsou pelety automaticky zapalovány. Tím je zajištěna neustálá přítomnost ohně.
 • Úspora až 40% nákladů za palivo ve srovnání s topnými systémy spalujícími olej.
 • Doba čištění- závislá na nominálním výkonu kotle a kvalitě pelet po spálení jednoho zásobníku pelet- trvá pět minut. Objem zásobníku na pelety (0,37 m3 nebo 0,8 m3), je součástí zařízení a je možné jej plnit shora.
 • Možnost připojení zařízení pro automatické dávkování pelet z velkého zásobníku ze vzdálenosti až 20 metrů a možností zdvihu do výšky až 4 metrů.
 • Možnost kaskádovitého propojení několika jednotek.
 • EKO P je dodáván nesestavený z důvodu usnadnění dopravy a skladování.
 • Testován a certifikován dle evropské normy EN 303-5. Vyroben v souladu se standardy ISO 9001:2008
wifi.jpg
Nově možnost WIFI BOX, který má funkce:
 • ON/OFF
 • Sledování displeje kotle
 • Sledování hoření kotle
 • Uživatelské provozní teploty
 • Zasílání emailů s upozorněními a chybami provozu
 • Historie provozu kotle – grafy teplot, doby provozu komponent (hořák, transportér).

Doporučená specifikace pelet:  
ENplus-A1 nebo ENplus-A2
 • Výhřevnost min. 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg)
 • Průměr (zrnitost) cca 6 mm
 • Délka max. 50 mm
 • Obsah vody max. 12%
 • Obsah popele max. 1,5%

Technické parametry

 
EKO P/ EKO PB jednotka 14 20 25 30 35 40 50 60 70 90
Typ hořáku   CPPL-14 CPPL-20 CPPL-25 CPPL-30 CPPL-35 CPPL-40 CPPL-50 CPPL-60 CPPL-70 CPPL-90
Nominální tepelný výkon sady kW 14 20 25 30 35 40 50 60 70 90
Kapacita zásobníku na pelety CPSP lit. 370 370 370 370 370 370 370 - - -
Kapacita zásobníku na pelety CPSP-800 lit. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Požadavky na zdroj V/Hz 230/50
Šířka kotle (A) mm 470 470 470 520 570 620 620 620 640 690
Sada pro instalacipeletového hořáku   14-25 14-25 14-25 30-35 30-35 40-50 40-50 - - -

 

Montáž a příslušenství

 
 • max. 4 ks CM2K (pro řízení max. 8 dalších topných okruhů nebo okruhů pro TV (užitkovou vodu) řízených směšovacími ventily
 • max. 8 ks CMNET (spojení až 8 kotlů do kaskády)
 • WIFI – dálkové sledování práce kotle s ukládáním historie, dálkové ON/OFF
 • MGSM – informace o stavu kotle pomocí SMS, dálkové ON/OFF
 • čidlo množství paliva v zásobníku pelet
 • vakuové doplňování zásobníku peleta
 • CAL – zvukové a světelné upozornění chyb při práci kotle
 • vzduchové čištění hořáku (ohniště)
 • bezpečnostní klapka hořáku (kromě výkonu 90 kW)
 • vnější start