Solární ovládání / Diferenční termostat

Solární ovládání

 • Regulace teploty teplé užitkové vody.
 • Ovládáni teploty okruhu kolektoru (max. 2 oddělené okruhy kolektorů).
 • Ovládání okruhu kotle (max. 2 okruhy: okruh kotle na
 • spalování oleje/plynu/pevného paliva (biomasa) a okruh kotle na spalování pevného paliva (biomasa)).
 • Ovládání doplňkového akumulačního ohřívače vody (t.j. TB ohřívač vody nebo CAS-S, -BS).
 • Všechny výše uvedené ovládací funkce jsou prováděny
 • použitím cirkulačních čerpadel nebo směšovacích ventilů.
 • Ovládání elektrického ohřívače.
 • Ochrana cirkulačního čerpala proti přehřátí.
 • Zobrazení jednotlivých teplot.
 • Zobrazení sluneční energie v kWh.
 • Zprávy zobrazovány v anglickém jazyce.
 • LED-displej zobrazující jednotlivé provozní systémové prvky.
 • Dodáno jako krabička se všemi potřebnými čidly

Diferenční termostat

 • Kompaktní zařízení pro zavěšení na zeď.
 • Volba režimu: automatický nebo manuální.
 • Režim termostatu je znázorněn pomocí světelného signálu.
 • Nastaveni rozsahu: zap./vyp. v rozmezí 0-20°C.
 • Dodáván se všemi potřebnými senzory.